ကေလးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အပိုင္း (၂)

အပိုင္း (၁) မွာ ကေလးမ်ားရဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ တိုးတက္ေအာင္ ေလ့လာသင့္တဲ႔ စာအုပ္ေလးေတြအေၾကာင္း ေဝမွ်ၿပီးေနာက္ အခုအပိုင္း (၂) မွာေတာ့ ကိန္းဘရစ္ခ်္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပဲြတစ္ခုျဖစ္တဲ႔ Cambridge English: YLE အေၾကာင္းကို ေျပာျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

Cambridge English: Young Learners မွာ အုပ္စု (၃) ခု ခဲြျခားထားပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ႔

(၁) Starters – အသက္ (၆) ႏွစ္ မွ (၇) ႏွစ္

(၂) Movers – အသက္ (၈) ႏွစ္ မွ (၉) ႏွစ္

(၃) Flyers – အသက္ (၉) ႏွစ္ မွ (၁၀) ႏွစ္

စသည္တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အၾကမ္းအားျဖင္႔ အသက္ (၆)ႏွစ္မွ (၁၂)ႏွစ္ အရြယ္ကေလးမ်ား မိမိတို႔ႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ အဆင့္မွစ၍ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

သည္စာေမးပဲြေတြဟာ ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ ငယ္စဥ္ကတည္းက အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ အဆင္႔ ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ်ရွိတယ္ဆုိတာကုိ တုိင္းတာဆန္းစစ္ေပးတဲ႔ စာေမးပဲြေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ YLE စာေမးပဲြေတြကုိ ေျဖဆုိရတာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာလည္း ေကာင္းလွသလုိ ကေလးငယ္မ်ား အေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔ရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ တတ္ေျမာက္မႈ အရည္အခ်င္းအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ေလးမ်ား ရယူႏုိင္တာေၾကာင္႔ ဆက္လက္ေလ႔လာလုိစိတ္ကုိ တြန္းအားေပး အေထာက္အကူျပဳေစပါတယ္။

 

သည္စာေမးပြဲေလးေတြကို သူ႕အဆင့္အလိုက္ ေလ့လာေျဖဆိုေစျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္တို႕ရဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား (ဖတ္မွတ္ နာယူ ေရးသား ေျပာဆိုႏိုင္မႈ) စြမ္းရည္ကို စနစ္တက်ေလ့က်င့္ေပးရာမွာ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။

 

 

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ Cambridge English Language Assessment စာေမးပြဲေတြကို တရားဝင္က်င္းပေပးတဲ႔ British Council စာေမးပြဲစစ္ဌာနေတြမွာ မေျဖျဖစ္ခဲ႔လွ်င္လည္း ထိုစာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားကို ေလ့လာေလ့က်င့္ေစပါက ကေလးမ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တိုးတက္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။

ေလ့လာေလ့က်င့္သင့္တဲ႔ စာအုပ္မ်ားကို ပုံႏွင့္တကြ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ (Starters, Movers and Flyers အသီးသီးအတြက္ Book 1 to 9 စာအုပ္မ်ားကို CD ႏွင့္တကြ ဝယ္ယူေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။)

 

 

 

British Council မွ က်င္းပေသာ Cambridge English Language Assessment စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုလိုသူမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါ Link မွာ ေလ့လာပါ။

http://www.britishcouncil.org.mm/…/cam…/which/young-learners

Starters, Movers, Flyers’ Speaking Practice Videos မ်ားကို ေအာက္ပါ link မွာ ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

https://www.facebook.com/BSI.LearningAcademy/videos/

ငယ္စဥ္အခါမွစ၍ ကေလးမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို စနစ္တက်ေလ့လာေစျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳ႐ုံမွ်မက ဘဝတစ္သက္တာတြင္ မိမိေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေလွကားထစ္သဖြယ္ တက္လွမ္းရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕ရဲ႕ ရင္ေသြးငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ေတာက္ပေရးအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို စနစ္တက်ေလ့လာသင္ယူေစရန္ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

Best wishes,
Hla Win May Oo @ Wendy

B.S.I Learning Academy
E-2/5၊ ဓမၼဒါနလမ္း၊ နတ္ေခ်ာင္းရပ္၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

Cambridge English Classes at BSI

Pre-Starters — Age 5
Starters — Age 6 to 7
Movers — Age 8 to 9
Flyers — Age 9 to 10
KET — Age 11 to 12
PET — Age 13 to 14
FCE — Age 14 to 15
IELTS/ CAE/ CPE — Age 16 and above

….

Pre-starters, Starters, Movers, Flyers — 3:00 to 5:00 pm (Sat & Sun)

….

KET, PET, FCE — 10:00 to 12:00 pm (Sat & Sun)

….

IELTS Class — 1:00 to 3:00 pm (Sat & Sun)

http://bsieducation.com/…/achieve-your-success-through-iel…/

….

Private Group/ One-to-one Tutoring — the time of your convenience

http://bsieducation.com/…/individual-private-coaching-for-…/

….

We make sure each learner progresses at his or her own pace in a friendly and encouraging environment.

No. E-2/5, Dhamma Darna Street, Nat Chaung Ward, Tamwe, Yangon.

09 254 278 273 (or) 09 504 3135

info@bsieducation.com

www.bsieducation.com

.

ကေလးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အပိုင္း (၁)

https://www.facebook.com/BSI.LearningAcad…/…/166491101027442

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *