ကေလးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အပိုင္း (၃)

အပိုင္း (၁) မွာ ကေလးမ်ားရဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ တိုးတက္ေအာင္ ေလ့လာသင့္တဲ႔ စာအုပ္ေလးေတြအေၾကာင္းႏွင့္ အပိုင္း (၂) မွာ Cambridge English: Young Learners စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္တဲ႔ Starters, Movers and Flyers စာအုပ္ေလးေတြကို ေလ့လာေလ့က်င့္ေစပါက ကေလးမ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တိုးတက္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔ပါတယ္။ အခု အပိုင္း (၃) မွာေတာ့ KET (Key English Test) ႏွင့္ PET (Preliminary English Test) အေၾကာင္းကို ေျပာျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ အဆင့္ဆင့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ Common European Framework of References for Languages (CEFR) အရ KET သည္ Cambridge English Basic Level Qualification တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သည္ Basic Level ၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ PET ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ KET ကို Late Primary or Early Secondary School Students မ်ားႏွင့္ PET ကို Secondary School Students မ်ားက ေလ့လာေျဖဆိုေလ့ရွိပါတယ္။ သည္စာေမးပြဲေတြဟာ အသက္ကန္႕သတ္ခ်က္မရွိ ေလ့လာေျဖဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ IELTS စာအုပ္ေတြ ေလ့လာေလ့က်င့္ရတာ အရမ္းခက္ခဲေနတဲ႔သူမ်ားအေနျဖင့္ KET ႏွင့္ PET စာအုပ္မ်ားကို ေလ့လာေလ့က်င့္ဖို႕ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား စာသင္ႏွစ္ (၁၂) ႏွစ္ေက်ာ္ အေတြ႕အၾကဳံအရ သည္ KET ႏွင့္ PET စာမ်ားကို ေလ့လာေလ့က်င့္ထားတဲ႔ ကေလးေတြအတြက္ Secondary School (သို႕မဟုတ္) High School အၿပီးတြင္ IELTS ေလ့လာေျဖဆိုရာမွာ မ်ားစြာလြယ္ကူသြားပါတယ္။ CEFR အရ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘာသာစကားစြမ္းရည္ အဆင့္ဆင့္အတြက္ က်င္းပေသာ စာေမးပြဲစာမ်ားကို ေလ့လာ ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ ဘာသာစကားစြမ္းရည္ စနစ္တက်တိုးတက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/information-for-parents/tips-and-advice/011-the-cefr/ — at B.S.I Learning Academy.

အျခား Cambridge English Exams အေၾကာင္းေတြကို ေအာက္ပါ Link မွာ ေလ့လာဖတ္ရႈပါ။

https://www.examenglish.com/cambridge_esol.php

KET ႏွင့္ PET အတြက္ ေလ့လာေလ့က်င့္သင့္တဲ႔ စာအုပ္မ်ားကို ပုံႏွင့္တကြ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ British Council မွ က်င္းပေသာ Cambridge English Language Assessment စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုလိုသူမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါ Link မွာ ေလ့လာစုံစမ္းပါ။

http://www.britishcouncil.org.mm/…/ca…/dates-costs-locations

B.S.I Learning Academy မွ Starters, Movers, Flyers, KET ႏွင့္ PET ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ Speaking Practice Videos မ်ားကို ေအာက္ပါ link မွာ ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

https://www.facebook.com/BSI.LearningAcademy/videos/

ငယ္စဥ္အခါမွစ၍ ကေလးမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို စနစ္တက်ေလ့လာေစျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳ႐ုံမွ်မက ႏိုင္ငံတစ္ကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားဆြတ္ခူးရာမွာ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕ရဲ႕ ရင္ေသြးငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ေတာက္ပေရးအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို စနစ္တက်ေလ့လာသင္ယူေစရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

Best wishes,
Hla Win May Oo @ Wendy

B.S.I Learning Academy
E-2/5၊ ဓမၼဒါနလမ္း၊ နတ္ေခ်ာင္းရပ္၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

Cambridge English Classes at BSI

Pre-Starters — Age 5
Starters — Age 6 to 7
Movers — Age 8 to 9
Flyers — Age 9 to 10
KET — Age 11 to 12
PET — Age 13 to 14
FCE — Age 14 to 15
IELTS/ CAE/ CPE — Age 16 and above

….

Pre-starters, Starters, Movers, Flyers — 3:00 to 5:00 pm (Sat & Sun)

….

KET, PET, FCE — 10:00 to 12:00 pm (Sat & Sun)

….

IELTS Class — 1:00 to 3:00 pm (Sat & Sun)

http://bsieducation.com/…/achieve-your-success-through-iel…/

….

Private Group/ One-to-one Tutoring — the time of your convenience

http://bsieducation.com/…/individual-private-coaching-for-…/

….

We make sure each learner progresses at his or her own pace in a friendly and encouraging environment.

No. E-2/5, Dhamma Darna Street, Nat Chaung Ward, Tamwe, Yangon.

09 254 278 273 (or) 09 504 3135

info@bsieducation.com

www.bsieducation.com

.

ကေလးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အပိုင္း (၁)
https://www.facebook.com/BSI.LearningAcademy/posts/1664911010274423
.

ကေလးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အပိုင္း (၂)
https://www.facebook.com/hla.winmayoo/posts/10216529871147431
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *