ကေလးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အပိုင္း (၃)

အပိုင္း (၁) မွာ ကေလးမ်ားရဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ တိုးတက္ေအာင္ ေလ့လာသင့္တဲ႔ စာအုပ္ေလးေတြအေၾကာင္းႏွင့္ အပိုင္း (၂) မွာ Cambridge English: Young Learners စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္တဲ႔ Starters, Movers and Flyers စာအုပ္ေလးေတြကို ေလ့လာေလ့က်င့္ေစပါက ကေလးမ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တိုးတက္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔ပါတယ္။ အခု အပိုင္း (၃) မွာေတာ့ KET (Key English Test) ႏွင့္ PET (Preliminary English Test) အေၾကာင္းကို ေျပာျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ အဆင့္ဆင့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ Common European Framework of…

Continue reading

ကေလးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အပိုင္း (၂)

အပိုင္း (၁) မွာ ကေလးမ်ားရဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ တိုးတက္ေအာင္ ေလ့လာသင့္တဲ႔ စာအုပ္ေလးေတြအေၾကာင္း ေဝမွ်ၿပီးေနာက္ အခုအပိုင္း (၂) မွာေတာ့ ကိန္းဘရစ္ခ်္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပဲြတစ္ခုျဖစ္တဲ႔ Cambridge English: YLE အေၾကာင္းကို ေျပာျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ Cambridge English: Young Learners မွာ အုပ္စု (၃) ခု ခဲြျခားထားပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ႔ (၁) Starters – အသက္ (၆) ႏွစ္ မွ (၇) ႏွစ္ (၂) Movers – အသက္ (၈) ႏွစ္ မွ (၉) ႏွစ္ (၃) Flyers –…

Continue reading

ကေလးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အပိုင္း (၁)

အခုတေလာ နယ္ၿမိဳ႕ေတြမွာ ေနထိုင္တဲ႔ သူငယ္ခ်င္းအခ်ဳိ႕က ကၽြန္မဆီကို ဖုန္းဆက္ၿပီး သူတို႕ရဲ႕ ကေလးေတြကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ တိုးတက္ေအာင္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာ ဘာစာအုပ္ေလးေတြ သင္ေပးသင့္သလဲလို႕ ေမးေမးၾကေသာေၾကာင့္ ဒီစာေလးကို ေရးျဖစ္ပါတယ္။ အျခားသိလိုသူမ်ားကိုလည္း မွ်ေဝလိုေသာေၾကာင့္ပါ။ အသက္ (၅)ႏွစ္မွ (၁၂)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားကို သူတို႕ႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ အဆင့္ (English Language Skill Level) မွစ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာအုပ္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ စနစ္တက်သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ေလ့လာေစျခင္းျဖင့္ English Language Skills မ်ားတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ the University of Oxford ကထုတ္ေဝတဲ႔ Let’s Go Series မွာ Let’s Go (Let’s…

Continue reading

Speaking Practice (Flyers)

Cambridge English Exams (YLE) ရဲ႔ Flyers Level ကုိ ေျဖဆုိမယ္႔ သားငယ္ေလးနဲ႔ Speaking Skill ေလ႔က်င္႔ေနပုံေလးကုိ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ Your Achievement is Our Commitment. Come Learn with us TODAY! B.S.I Learning Academy (Myittar Yeik Mon Branch) E – 2/5, Myittar Yeik Mon Housing, Dhamma Dana Street, Nat Chaung Quarter, Tamwe Township, Yangon, Myanmar. Ph: 09254278273, 095043135 E-mail:…

Continue reading

Speaking Practice (Starters)

Starters Section မွာ တက္ေရာက္လ်က္ရွိတဲ႔ ခ်စ္စရာ သမီးငယ္ေလးရဲ႔ အဂၤလိပ္စကားေျပာစြမ္းရည္ ေလ႔က်င္႔ေနပုံေလး ျဖစ္ပါတယ္။ Your Achievement is Our Commitment. Come Learn with us TODAY! B.S.I Learning Academy (Myittar Yeik Mon Branch) E – 2/5, Myittar Yeik Mon Housing, Dhamma Dana Street, Nat Chaung Quarter, Tamwe Township, Yangon, Myanmar. Ph: 09254278273, 095043135 E-mail: blueskyinterantionaleducation@gmail.com B.S.I Learning Academy (Thamein…

Continue reading

Speaking Practice (Movers)

  Movers Section က သမီးငယ္ေလးနဲ႔ ေလ႔က်င္႔ခန္း လုပ္ေနတာေလးကုိ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ Your Achievement is Our Commitment. Come Learn with us TODAY! B.S.I Learning Academy (Myittar Yeik Mon Branch) E – 2/5, Myittar Yeik Mon Housing, Dhamma Dana Street, Nat Chaung Quarter, Tamwe Township, Yangon, Myanmar. Ph: 09254278273, 095043135 E-mail: blueskyinterantionaleducation@gmail.com B.S.I Learning Academy (Thamein…

Continue reading