ကေလးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အပိုင္း (၁)

အခုတေလာ နယ္ၿမိဳ႕ေတြမွာ ေနထိုင္တဲ႔ သူငယ္ခ်င္းအခ်ဳိ႕က ကၽြန္မဆီကို ဖုန္းဆက္ၿပီး သူတို႕ရဲ႕ ကေလးေတြကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ တိုးတက္ေအာင္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာ ဘာစာအုပ္ေလးေတြ သင္ေပးသင့္သလဲလို႕ ေမးေမးၾကေသာေၾကာင့္ ဒီစာေလးကို ေရးျဖစ္ပါတယ္။ အျခားသိလိုသူမ်ားကိုလည္း မွ်ေဝလိုေသာေၾကာင့္ပါ။ အသက္ (၅)ႏွစ္မွ (၁၂)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားကို သူတို႕ႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ အဆင့္ (English Language Skill Level) မွစ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာအုပ္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ စနစ္တက်သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ေလ့လာေစျခင္းျဖင့္ English Language Skills မ်ားတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ the University of Oxford ကထုတ္ေဝတဲ႔ Let’s Go Series မွာ Let’s Go (Let’s…

Continue reading