Testimonials

B.S.I က ဆရာမ ေဒၚလွဝင္းေမဦးရဲ႔ သင္ၾကားျပသေပးမႈေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႔ အဂၤလိပ္စာ အေျပာနဲ႔အေရးစြမ္းရည္ အမ်ားၾကီး တုိးတက္လာခဲ႔ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေပးတဲ႔ ေက်ာင္းေတြထဲမွာ B.S.I က အေကာင္းဆုံးတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေဒါက္တာ စုိင္းဝန္းခ်ိဳင္၊ Malteser International)

First of all, I would like to say thanks to B.S.I especially teacher Hla Win May Oo
because she helped me improve my English skill a lot in writing as well as speaking. It
is the best place to learn and practice English compared to any other places.

(Dr Sai Woon Chai, Monitoring and Evaluation Officer, Malteser International)

အဂၤလိပ္စာတုိးတက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ႔ B.S.I ေက်ာင္းကုိ လာတက္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။ သည္ေက်ာင္းကုိ စတည္ေထာင္တဲ႔ ဆရာမ ေဒၚလွဝင္းေမဦးဟာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ဘယ္လုိမ်ိဳး အေကာင္းဆုံး ပ်ိဳးေထာင္ေပးရမယ္ဆုိတာကုိ သိပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ တစ္ဦးခ်င္း အရည္အခ်င္းမြမ္းမံသင္တန္းမ်ား၊ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း သင္တန္းမ်ားအတြက္ဆုိရင္လည္း B.S.I ေက်ာင္းဟာ အေကာင္းဆုံးနဲ႔ အသင္႔ေတာ္ဆုံးေက်ာင္းတစ္ခုပါပဲ။ IELTS မွာ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရခ်င္တာလား။ B.S.I ကုိသာ လာတက္ပါလုိ႔ အၾကံေပးပါရေစ။ (ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ခုိင္၊ VOA Burmese News)

I highly recommend B.S.I for improving your English. To start with, Teacher Hla Win
May Oo, the founder of B.S.I is very talented and she can motivate her students very
well. Moreover, B.S.I is very suitable for one who wants individual coaching. And, if you
intend to get higher band scores for IELTS, you should join B.S.I surely.

(Myint Myint Khine, Video Journalist, VOA Burmese News)

အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္ခ်င္လုိ႔ တစ္ဦးခ်င္းသီးသန္႔ သင္ယူခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ႔ B.S.I က မိတ္ေဆြအတြက္ အသင္႔ေတာ္ဆုံး ေနရာတစ္ခုပါပဲ။ ဆရာမ ေဒၚလွဝင္းေမဦးဟာ သူမရဲ႔ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ လုိအပ္ခ်က္ကုိ သုံးသပ္တတ္ရုံသာမကဘဲ စာသင္ေပးရာမွာ Evidence-Based (ေက်ာင္းသားအေျချပဳ) သင္ၾကားေပးတဲ႔ နည္းစနစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳတာေၾကာင္႔ အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ တုိးတက္မႈရလာဒ္ေတြကုိ ျမင္ေတြ႔ရပါလိမ္႔မယ္။ ဒါ႔အျပင္ သူမကုိယ္တုိင္ ျဖတ္သန္းလာခဲ႔ရတဲ႔ ဘဝအေတြ႔အၾကဳံေလးေတြကုိ သိခြင္႔ရခဲ႔ရင္ မိတ္ေဆြကုိယ္တုိင္လည္းပဲ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြကုိ ရရွိလာႏုိင္ပါလိမ္႔မယ္ဆုိတာ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

(ေဒါက္တာ ထိန္လင္းေအာင္)

If you want individually tailored coaching to improve your English skills, B.S.I is the most
suitable one for you. Teacher Hla Win May Oo coaches and mentors students based on
their needs using evidenced based teaching methods. What’s more, she will motivate
you through life lessons she learnt.
(Dr Htein Linn Aung)

ကၽြန္မကုိ အဂၤလိပ္စာဆရာမ  တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးလုိက္တာကေတာ႔ B.S.I ပါပဲ။ ဆရာမ ေဒၚလွဝင္းေမဦးက ကၽြန္မကုိ သင္ေပးတဲ႔အခါမွာ ဘာကုိသင္ယူရမယ္ဆုိတာသာမကဘဲ ဘယ္လုိသင္ယူရမယ္ဆုိတဲ႔ အေျခခံစိတ္ဓာတ္ကုိပါ ေျပာျပေပးခဲ႔ပါတယ္။ အဲသည္႔နည္းလမ္းက ကၽြန္မရဲ႔ ပညာေရးခရီးမွာ အမ်ားၾကီး အေထာက္အကူျပဳေစခဲ႔ပါတယ္။ B.S.I ရဲ႔ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာတဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္၊ စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ေကာငး္တဲ႔ သင္ရုိး၊ အရည္အခ်င္းျပည္႔ဝၿပီး ဆရာစိတ္ျပည္႔ဝတဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားေၾကာင္႔ B.S.I မွာ ပညာသင္ၾကားရတာ တကယ္႔ကုိ မေမ႔ႏုိင္တဲ႔ အေတြ႔အၾကဳံတစ္ခု ျဖစ္ခဲ႔ရပါတယ္။

(ဆရာမ ေဒၚမုိမုိသြယ္၊ ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသုိလ္)

B.S.I is the one that born me to be a lifelong learner as a language teacher. My smart
teacher, founder of it, Daw Hla Win May Oo shared me how to learn not just what to
learn! It’s really worth to study there due to its effective teaching method, friendly
environment, live curriculum and qualified and sensitive trainers.
(Teacher Mo Mo Thwe, M.Ed, Yangon University of Education)

Tr. Wendy is one of the best teachers I’ve met. She not only guided me effective strategies to prepare for IELTS but also gave me motivation and inspiration to learn and make effort to achieve what I wanted to achieve. I highly recommend BSI if you are seeking for both productive English courses with good strategies and good learning environment with well-experienced and motivated teacher.

(Swe Zin Tun, Chevening Scholar, UK, 2018-2019)

Teacher Wendy is an amazing teacher, equipped with vigorous qualifications and great attention to the progress of her students. I still remember how she made every effort to create fun and engaging learning environment in which every single student learns at his or her own pace with little or no stress. If you are in pursuit of an English class which will make every bit of your effort count, this is the right place for you. The effective teaching methods along with productive learning strategies will prove considerable improvement of your English and self-confidence. During three-year period, my English and teaching skills were significantly improved due to the guidance of teacher Wendy. Words cannot express how much I thank her for her contributions to my learning journey. Wishing all the best for Blue Sky International Learning Academy!!! 

(Aye Mon Nyein, ESL Teacher)

I strongly recommend you to study in B.S.I Learning Academy if you really want to improve your English language skills or you have your enthusiasm to get a high score in your IELTS exam. You are able to choose an appropriate session for you as different types of classes such as regular classes, individual coaching sessions and online sessions are available there. As for me, I went for individual coaching session there and got an overall score of 7 in my exam after taking 40 learning hours in total for my IELTS preparation. I am sure you can progress your English language skills systematically within a short period under the guidance of Teacher Hla Win May Oo, the founder of B.S.I Learning Academy. She is a qualified and well-experienced teacher and can manage strengths and weaknesses of every student in their individual learning skills by using suitable learning methods. She can teach you not only English language skills but also how to learn a language in your own way. I believe all teachers in B.S.I Learning Academy are well-experienced, skillful and competent and also all courses are well-organised, providing a clear path for every learner to get their targeted scores. So are you really dreaming of being a proficient user in English or getting a high band in your IELTS exam? Start your journey in B.S.I now. B.S.I Learning Academy will definitely help your dreams come true.

(Dr Aein Mon, Doctoral Scholar, Seoul National University, South Korea)

I highly recommend BSI Learning Academy for its productive English courses, effective teaching strategies, and for being friendly and encouraging environment for the learners of all ages. All classes at B.S.I are organized by a very competent and well-experienced teacher May Oo ( Wendy). She always makes sure that every single student in each class progresses at their own speed. The courses at BSI are designed to improve all four English skills, helping the learners gain as much exposure to English as possible through a range of adequate coursebooks.Preparation courses for Cambridge Young Learners’ exam ( Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE,etc) are very useful for primary and secondary students and worth-joining to have excellent command of English since their young age. General and Communitative English courses as well as IELTS , TOEFL and SAT preparation courses are also available at BSI. The IELTS class I’m currently attending at BSI is of high quality and 100% satisfactory. It has a reliable record of success for the high band score achievers it has produced. IELTS teacher is very qualified, well-trained and once was a high score achiever of IELTS. Through her extensive knowledge of IELTS and high competency in English, she gives us useful strategies and guides us to be able to hit our targeted scores. She gives us constructive feedback on each test we take; how to improve our weakness and how to maximize our strength. What’s more, as classes are small-sized,we get full attention from the teacher and it encourages us to be in the mood for learning. Why are you procrastinating to join English classes at BSI if you want to study English in a friendly and encouraging environment ? I’m sure you won’t regret learning English at BSI. Highly Recommended!

(Kyal Sin Phu, ESL Teacher)

My learning journey in B.S.I had started since 2006 when I was at my 9 years of age. Under the guidance and teachings of teacher May Oo@ Wendy, I have taken several courses; ranging from Let’s Go series to preparations for Cambridge examinations. Her classes and instruction have been the main reason why I can stand proudly at this efficient level of English today and make remarkable results in my English learning. With the supervision, support and advice from Teacher May Oo in the IELTS classes , I have successfully attained a total band score of 7.5 in the official IELTS test in December 2015. The classes offered in B.S.I has been of a massive dynamic contribution to my journey of English learning until now. Proudly and sincerely , I would highly recommend the classes in B.S.I for all of those who want to strengthen their English language foundation and reach a higher level of English efficiently.

(Cho Zin Than, ESL Teacher, Community Outreach Project Manager, Youth Society for Education)

Frankly speaking, B.S.I is a real eye-opener for me. Three years ago, I didn’t have any idea how important IELTS is for my academic journey. After attending IELTS preparation class at B.S.I, it now becomes much easier for me to cope with academic English. Throughout that IELTS class, I gained valuable knowledge, useful strategies and techniques to hit targeted scores. What’s more, I gained confidence with my English after every session because Tr. May Oo always makes sure that every single student gets in touch with all four skills in one way or another. Due to her truly encouraging as well as genuinely supportive efforts in mentoring and coaching, student like me and many other B.S.Iers get full satisfaction after enrolling at B.S.I. Not only does it have classes for adults but offers classes for young learners as well. Never have I ever seen such a flexible and convenient class with this kind, patient, and lovely teacher. If you are looking for an excellent English learning center to improve your English skills, this particular place is the best fit for you. I highly recommend B.S.I learning academy since it truly makes sure each learner progresses at his/her own pace in a friendly and encouraging environment as advertised.

(Phyo Thiri Lwin, ESL teacher, Human Resources Director, Youth Society for Education)

Comments are closed